Hardanger Miljøsenter AS er medlem i Grønt Punkt, og er også en Miljøfyrtårn bedrift. Bedriften fikk innvilget sertifisering som Miljøfyrtårn i juni 2020.

Sertifiseringen som Miljøfyrtårnbedrift innebærer at bedriften skal ha målsettinger og system for å redusere miljøavtrykk med omsyn på strømforbruk, generert avfall og drivstoff forbruk for kjøretøy. Tiltakene som blir gjort for å oppnå målsettingene er nattsenking av temperatur og ventilasjon, omfattende kildesortering av avfall og overgang til elektrisk kjøretøy. Det blir utsortert både papp / papir, glass, metall og plast som blir levert som materialgjenvinning. Rene beholdere av plast og glass fra mottatte prøver blir materialegjenvunnet. Det blir betalt avgift til Grønt Punkt for benyttet plast og glassprøveemballasje.

Miljørapport for 2019 kan lastes ned her: Miljørapport 2019

Sertifikater

(Trykk på bildene for å laste ned sertifikaten i PDF format.)