Ta Kontakt


NavnStilling
Joar Karsten Øygard

Daglig leder / Laboratorieleder

Åshild Oma

KS-leder, Lab.ing. næringssalter og mikrobiologi

Frode Høyland

Utslipp og prøvetaking

Liv Reidun Ravnøy

Lab.ing. metaller