Om Oss

Hardanger Miljøsenter AS ble startet i 1990, etter initiativ fra Odda kommune, under navnet KOM-senteret. Hensikten var å kunne skape arbeidsplasser i Odda/Indre Hardanger relatert til miljøanalyser og kompetansetjenester innen miljøområdet. I 1994 gikk engelskmannen Alex Stewart, som eier et stort internasjonalt nett av laboratorier/surveytjenester, inn som medeier (40%) spesielt ut fra hans interesse innen surveymarkedet (kontroll av handelsvarer). Per 2015 var Alex Stewart sin eierandel i firmaet omtrent 65%, med en del av de ansatte/styremedlemmer som mindre aksjonærer. Bedriften er lokalisert i nye laboratorielokaler på Eitrheim i Odda. I 2016 var det 12 ansatte og det ble utført 11,5 årsverk.

Les Mer