Om Oss

Hardanger Miljøsenter AS ble startet i 1990, etter initiativ fra Odda kommune, under navnet KOM-senteret. Per i dag er bedriften del-eid (65 %) av den engelske Alex Stewart International laboratoriegruppen. Bedriften har fokus på analyser-tjenester, prøvetaking og tjenester relatert til miljøovervåkning for private og kommunale bedrifter. Bedriften har på grunn av beliggenheten i Odda svært god kunnskap om tungmetallforurensing og kan utføre det meste av analyser og prøvetaking relatert til grunnstoff og uorganiske forbindelser. Bedriften har de senere årene satset på investeringer i moderne analyseinstrument, og har personell med lang utdannelse og erfaring for å løse våre kunders miljøutfordringer.

Les Mer