Kort Historikk


Hardanger Miljøsenter AS ble startet i 1990, etter initiativ fra Odda kommune, under navnet KOM-senteret. Hensikten var å kunne skape arbeidsplasser i Odda/Indre Hardanger relatert til miljøanalyser og kompetansetjenester innen miljøområdet. I 1994 gikk engelskmannen Alex Stewart, som eier et stort internasjonalt nett av laboratorier/surveytjenester, inn som medeier (40%) spesielt ut fra hans interesse innen surveymarkedet (kontroll av handelsvarer). Per 2015 var Alex Stewart sin eierandel i firmaet omtrent 65%, med en del av de ansatte/styremedlemmer som mindre aksjonærer. Bedriften flyttet i 2016 inn i nye kontor og laboratorielokaler på Eitrheim i Odda. I 2019 var det 12 ansatte og det ble utført 12 årsverk.

På grunn av beliggenheten i nærheten til industribedriftene i Odda så har tjenester knyttet til industribedrifter vært en viktig del av omsetningen for bedriften. Dette gjelder både analysetjenester og prøvetaking. Hardanger Miljøsenter AS ønsker å være en totalleverandør (konsulenttjenester, prøvetaking og analyser) av miljøtjenester for industribedrifter. Som følge av sammenslåingen mellom Hardanger Miljøsenter og det lokale næringsmiddellaboratoriet i 2001 så utfører bedriften også analyse av drikkevann.

Hardanger Miljøsenter AS er deleier i mat og miljølaboratoriet Slab AS, som holder til på Stord.