.

Hardanger Miljøsenter AS utfører ikke næringsmiddelanalyser ved laboratoriet i Odda, men kan tilby slike analyser ved vårt heleide datterselskap Slab AS.

Slab AS kan utføre akkrediterte bakteriologiske analyser av matvarer, samt analyser av bakterier av prøver tatt fra produksjonsmiljø (svabere eller lignende). Laboratoriet har betydelig kompetanse for å hjelpe ved problemer knyttet til hygiene i produksjonsmiljø.

Det tilbys raske analyser av listeria. Det kan gjennomføres holdbarhetstester for matvarer.

Slab AS kan dekke alle behovene som næringsmiddelbedrifter har til produksjons- og miljø-kontroll. Ta kontakt med daglig leder Justa Sirvaityte for uforpliktende tilbud og diskusjon av hva Slab AS kan tilby.

.