Internasjonal inspeksjon og kontroll

Lossing av sinkmalm ved Boliden Odda AS

Dette er hovedarbeidsområdet til Alex Stewart International, som Hardanger Miljøsenter AS (HM) er en del av, og ved at vi har kontakter over hele verden kan skipslaster følges fra utskiping til ankomsthavn. Per i dag utføres inspeksjonsoppdrag hovedsakelig i Hardanger området, men vi kan bistå med inspeksjon der kunden ønsker det.

HM bistår med følgende på dette området:

 • Kontroll av råvarer til prossessindustrien
 • Vekt og fuktighetskontroll ved lossing
 • Tredjeparts aktør ved kvalitetskontroll av malm

Referanseprosjekter

 • Inspeksjon og kontroll av råvarer til prosessindustrien ved flere bedrifter i Sør-Norge (Boliden Odda AS, Tizir Titanium & Iron)
 • Pre shipping kontroll av utgående varer

Personell fra Hardanger Miljøsenter AS vil være tilstede under loggingen av lasten som skal inspiseres

Prøvetaking

Mange bedrifter ønsker at Hardanger Miljøsenter (HM) tar uavhengige og faglige forsvarlige prøver, i tillegg til å analysere disse. HM har omfattende kompetanse innen ulike typer prøvetaking. Vi har lang erfaring med prøvetakingstokt. Siden 1993 har vi målt et bredt spekter av parameter på ulike dyp i Sørfjorden, som underleverandør til NIVA’s miljøprosjekt. HM har egen båt med tilhenger og utstyr for dypvannsprøver. Vi utfører oppdrag på hele Vestlandet.

HM utfører følgende prøvetakingsoppdrag:

 • Prøvetaking av fersk- og sjøvann
 • Prøvetaking av biota (blåskjell og tang)
 • Tokt med utstyr for bl.a. temperatur og salinitet, siktedyp, opphenting av prøver fra forskjellige dyp
 • Innsamling av fisk for miljøovervåkningsoppdrag
 • Grunnundersøkelser
 • Sedimentundersøkelser
 • Rådgiving knyttet til prøvetakingsresultatene

Mer info:

Dersom det ønskes mer informasjon om tjenestene vi tilbyr innen prøvetaking og inspeksjon, kontakt Frode Høyland .